مغز 

هم‌سنجی مغز چند جاندار.

مَغز عضوی است که در بدن تمام جانوران نقش مرکز سیستم عصبی را دارد. فرمان تمام حرکات ارادی بدن از مغز صادر می‌شود و تمام احساس‌ها در مغز پردازش می‌شود. مغز انسان شبکه گسترده و پیچیده‌ای از مدارهای عصبی است که به شکلی بسیار دقیق طراحی شده‌اند. مغز درون جمجمه قرار دارد و در واقع یکی از دو بخش دستگاه عصبی مرکزی می‌باشد. مغز واژه‌ای با ریشهٔ پارسی میانه می‌باشد.[۱]

در ماهیهای اولیه و دوزیستان، نخاع و مغز در یک راستا قرار دارند. ولی در سایر مهره‌داران بویژه در پستانداران بین مغز و نخاع یک خمیدگی پدید آمده‌است که در پستانداران عالی به ۹۰ درجه می‌رسد. این خمیدگی ناشی از حجم زیاد نیمکره‌های مخ است. حجم مغز بویژه نیم‌کره‌های مخ در مهره‌داران اولیه رشد اندکی دارد. ولی در مهره‌داران عالی وسعت زیادی دارد.[۲]


[ویرایش]
کالبدشناسی مغز انسان

مغز انسان اندامی بسیار پیچیده است که حدود ۲ درصد وزن بدن انسان را دارا می‌باشد، بنابراین یک انسان ۷۵ کیلوگرمی مغزی در حدود ۱٫۵ کیلوگرم دارد. با این وجود مغز میان ۲۰ تا ۳۰ درصد از انرژی بدن انسان را مصرف می‌کند.[۳]

در مغز انسان حدود ۱۰۰ میلیارد یاخته مغزی وجود دارد که بصورت یک شبکه بسیار پپچیده با یکدیگر در ارتباط هستند. محاسبات نشان می‌دهد که در حدود ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ میلیارد ارتباط نقطه به نقطه میان یاخته‌های مغزی در مغز انسان وجود دارد. این شماره از شمار ستارگان جهان بیشتر است.[۴]

مغز انسان

مغز انسان به سه قسمت تقسیم می‌شود:

۱. مغز پیشین که از دو بخش جنینی تلانسفال و دیانسفال به وجود می آید که نیمکره‌های مخ را می‌سازند.این بخش همچنین شامل هیپوکامپ ، تالاموس ، هیپوتالاموس ، هیپوفیز و عقده های قاعده ای است.‎لوب‌های مخ
‎ لوب پیشانی‎
لوب گیجگاهی‎
لوب آهیانه‌ای‎
لوب پس‌سری
بخش‌های اصلی مغز
۲. مغز میانی (بخشی ازساقه مغز) شامل تکتوم ، مجرای مزانسفالیک

۳. مغز پسین، تقسیمات مغز پسین، متانسفال و میلانسفال نام دارند که خود شامل سه قسمت است:
مخچه
بصل‌النخاع
پل مغز یا پونس